Welcome home, PBA

בית ההנדסה של STXI משלב כוחות עם המנועים לינאריים מהיצרן המוביל בעולם

מערכות הנדסה לינאריות מותאמות ללקוח

מרמת הבמה והמערכת הלינארית המותאמת ללקוח - ועד לרמת האפליקציה.

דילוג לתוכן